Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd:

  • Dominik BĄK – Prezes Zarządu
  • Kamil REJMAN – Wiceprezes Zarządu
  • Patryk STACHIEWICZ – Skarbnik
  • Paula RZOŃCA – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

  • Grzegorz CHRUŚCICKI – Przewodniczący
  • Hubert BARTOSZEK – Zastępca Przewodniczącego
  • Kamil KOT– Członek