Propozycja taryfy biletowej w rzeszowskiej komunikacji miejskiej

Propozycja taryfy biletowej w rzeszowskiej komunikacji miejskiej

12 czerwca 2019 Wyłącz przez Dominik Bąk

Przedstawiamy List Otwarty do Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca w przedmiocie zmiany rodzajów i cen biletów w komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Poniżej skan listu.


Rzeszów, 12.06.2019r.

LIST OTWARTY

Sz.P. Tadeusz Ferenc
Prezydent Miasta Rzeszowa

W imieniu zdecydowanej większości mieszkańców Rzeszowa, podróżnych oraz członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Komunikacji (zwane dalej: PSMK), po przeprowadzonych konsultacjach, w oparciu
o komunikaty Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa, pragnę stanowczo zaprotestować przeciwko planowanej podwyżce cen biletów jednorazowych w komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Jednocześnie przedstawiam Panu propozycje zoptymalizowania kosztów biletów przygotowane przez nasze stowarzyszenie.

Początek czerwca br. przyniósł dla pasażerów komunikacji miejskiej
w Rzeszowie druzgocącą informację – Rada Miasta Rzeszowa ma zająć się projektem uchwały o podwyżce cen za bilety jednorazowe. Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji, mając na uwadze dobro pasażerów, ale także finanse miasta Rzeszowa, przygotowało projekt optymalizacji rodzajów i cen biletów.

Projekt PSMK opiera się na zastąpieniu biletów jednoprzejazdowych biletami czasowymi. Proponujemy następujący schemat – wprowadzenie biletów czasowych ważnych kolejno: 20 minut, 40 minut, oraz 60 minut, przy czym bilet 40-minutowy byłby także biletem jednoprzejazdowym,
czyli uprawniałby on do przejazdu jedną linią lub do skorzystania
z przesiadek w tym limicie czasowym. Bilet byłby ważny przez wskazany czas, licząc od momentu skasowania. Proponujemy kolejno następujące ceny takich biletów: 2,20 zł; 3,40 zł oraz 4,60 zł.

Jak można łatwo zauważyć, koszt biletu odpowiadającego biletowi jednoprzejazdowemu, w odniesieniu do obecnej taryfy wrósłby o 40 groszy. Podobna sytuacja odnosi się do ceny istniejącego obecnie biletu
60-minutowego, którego cena dziś wynosi 4,00 zł, a w naszej propozycji
4,60 zł.

Co da pasażerom możliwość zakupu i użytkowania biletów czasowych?
W ten sposób zachęcimy pasażerów do podróży na krótkich dystansach, np. trzy – cztery przystanki; czy okazjonalne przejazdy, dla tych, którzy nie korzystają z regularnych usług komunikacji miejskiej. Jednocześnie zachęcenie mieszkańców i nie tylko do przesiadania się w ramach jednego biletu czasowego pozwoli organizatorowi transportu dla miasta Rzeszowa w optymalizacji tras i czasów przejazdu.

Pragnę także zaznaczyć, że w ten sposób pochylamy się nad projektem uchwały o zmianie cen biletów w sposób łagodniejszy dla pasażerów,
a przede wszystkim przez nich akceptowalny.

Kolejna nasza propozycja zmian w taryfie biletowej to zamiana biletu pięciodniowego na siedmiodniowy, którego cenę sugerujemy na poziomie kwoty 30,00 zł. Z racji nieużytkowania przez pasażerów biletu czteroprzejazdowego sugerujemy jego całkowitą likwidację z taryfy biletowej. Reszta biletów, które są używane w obecnej chwili (miesięczne sieciowe, miesięczne trasowane, 24-godzinne czy semestralne
dla studentów pozostałyby na obecnym poziomie cenowym).

Przedstawiamy także propozycję cen biletów jedno przejazdowych na podstawie wejścia i wyjścia z autobusu za pomocą elektronicznej portmonetki zapisanej w Rzeszowskiej Karcie Miejskiej:

1 przystanek – 0,60zł; 2 przystanki – 1,20zł; 3 przystanki – 1,80zł;
4 przystanki – 2,40zł; 5 przystanków – 3,00zł;6 przystanków i więcej – 3,30zł.

Szanowny Panie Prezydencie! Dogłębne pochylenie się nad optymalizacją rodzajów i cen biletów oraz siatki połączeń, pozwoli Panu, zauważyć wymierne korzyści finansowe, a dla pasażerów stanie się to długo wyczekiwaną propozycją udoskonalenia transportu publicznego
w Rzeszowie.

Z wyrazami szacunku,

Dominik Bąk – Prezes Zarządu

oraz członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Komunikacji

Otrzymują:

  • adresat
  • Sz. P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa
  • Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
  • media
  • strona internetowa PSMK: www.psmk.rzeszow.pl
  • a/a

Na podstawie art. 35 Kodeksu Prawa Administracyjnego organ samorządowy powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty przyjęcia pisma.