Projekt badawczy z udziałem PSMK – nagrodzony grantem ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Projekt badawczy z udziałem PSMK – nagrodzony grantem ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

21 stycznia 2020 Wyłącz przez Admin

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że międzynarodowy projekt naukowo-badawczy realizowany w gminie Lesko i okresie Snina, w ramach konsorcjum pod przewodnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, z udziałem Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Komunikacji, Miasta i Gminy Lesko oraz Okresu Snina został nagrodzony prestiżowym grantem ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Projekt zatytułowany „Transborder Carpooling Against Transport Exclusion” opiewa na łączną kwotę 5 245 Euro i jest finansowany w całości bez wkładu własnego ze strony lidera projektu oraz partnerów.