O nas

Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji jest towarzystwem zarejestrowanym na czas nieokreślony, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiadającym z tego tytułu osobowość prawną.

Adres siedziby stowarzyszenia:

36-055 Bratkowice 630

Adres do korespondencji:

Ul. Korczyńska 8/19

35-505 Rzeszów

REGON: 369162484
NIP: 5170386231
KRS: 0000712205