Nasze cele

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

  1. Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji transportu publicznego w województwie podkarpackim.
  2. Kolekcjonowanie pamiątek i zabytków związanych z transportem publicznym w województwie podkarpackim.
  3. Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji transportu publicznego w Polsce oraz kolekcjonowanie informacji, pamiątek i zabytków związanych z transportem publicznym w Polsce i na świecie.
  4. Udział w restaurowaniu, konserwacji oraz przywracaniu sprawności technicznej zabytków transportu publicznego.
  5. Ochrona materialna zabytków związanych z transportem publicznym w Polsce, wraz z historią niematerialną jako dóbr narodowych.
  6. Współdziałanie z właściwymi władzami lokalnymi w dziedzinie transportu publicznego oraz na rzecz stworzenia sprawnego, ekologicznego i ekonomicznie zintegrowanego systemu komunikacyjnego województwa podkarpackiego.
  7. Popularyzowanie problemów transportu publicznego w Polsce.
  8. Propagowanie zbiorowego transportu publicznego jako formy transportu przyjaznej środowisku.
  9. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się transportem publicznym w kraju i zagranicą.
  10. Współdziałanie na rzecz większej dostępności komunikacji zbiorowej dla niepełnosprawnych.