Nasze cele

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 • Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji transportu publicznego w województwie podkarpackim.
 • Kolekcjonowanie pamiątek i zabytków związanych z transportem publicznym w województwie podkarpackim.
 • Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji transportu publicznego na Podkarpaciu oraz kolekcjonowanie informacji, pamiątek i zabytków związanych z podkarpackim transportem publicznym.
 • Udział w restaurowaniu, konserwacji oraz przywracaniu sprawności technicznej taboru transportu publicznego.
 • Ochrona materialna zabytków związanych z transportem publicznym wraz z historią niematerialną.
 • Współdziałanie z właściwymi władzami lokalnymi w dziedzinie transportu publicznego oraz na rzecz stworzenia sprawnego, ekologicznego i ekonomicznie zintegrowanego systemu komunikacyjnego województwa podkarpackiego.
 • Popularyzowanie problemów transportu publicznego na Podkarpaciu.
 • Propagowanie zbiorowego transportu publicznego jako formy transportu przyjaznej środowisku.
 • Współdziałanie na rzecz większej dostępności komunikacji zbiorowej dla niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie lub udział w projektach badawczych, edukacyjnych i naukowych.
 • Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się transportem publicznym w kraju i za granicą.