Jak polepszyć system komunikacyjny w Rzeszowie? – debata

Jak polepszyć system komunikacyjny w Rzeszowie? – debata

5 marca 2019 Wyłącz przez Dominik Bąk

Politechnika Rzeszowska rozpoczyna cykl spotkań prezentujących rozwiązania komunikacyjne dla miasta. W pierwszej odsłonie zaprezentowano m.in. dynamicznie wydzielony buspas, śluzy rowerowe, kładki kompozytowe, aktywne przejścia dla pieszych, parkingi park&ride oraz użycie danych posiadanych przez miasto w praktyce.
Współorganizatorami wydarzenia byli: Politechnika Rzeszowska,
Rowery.Rzeszow.pl, Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji oraz Rzeszów Smart City.
Debata odbyła się 27. lutego br.

Pierwszy to Dynamicznie Wytyczane Pasy Autobusowe – projekt autorstwa dr inż. Mateusza Szaraty. 
Drugie wystąpienie to Infrastruktura rowerów i elementy poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Wystapił Daniel Kunysz, radny miasta Rzeszowa, prezes stowarzyszenia Rowery.Rzeszow.pl. 
Trzecie wystąpienie pod tytułem System Park&Ride i rola węzłów przesiadkowych w Rzeszowskim Transporcie Miejskim. Prezentacja autorstwa Michała Rządeczki z Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Komunikacji. 
Ostatnim prelegentem był Konrad Fijołek, wiceprzewodniczący rady miasta Rzeszowa i założyciel ruchu Smart City Rzeszów.

Projekt jaki zaprezentował Michał Rządeczka z PSMK nie jest obcy miastu Rzeszów, gdyż kilka lat temu była mowa o stworzeniu parkingów park&ride. Pomysł zakłada utworzenie centrów przesiadkowych, przy głównych, wlotowych ulicach miasta, w których pozostawimy samochody i przesiądziemy się do komunikacji miejskiej, aby w jakimś stopniu zmniejszyć gęstość korków w mieście.

Podczas przemówienia, aby uwiarygodnić koncepcję komunikacji przesiadkowej, PSMK przedstawiło zdjęcie z eksperymentu jaki przeprowadzono w Krakowie, mający unaocznić różnicę pomiędzy korzystaniem z transportu zbiorowego, a prywatnego.
„System polega na tym, że osoba korzystająca z własnego środka transportu, dojeżdża do centrum przesiadkowego, gdzie może przesiąść się na transport publiczny i nim dojechać do centrum miasta. W Polsce takie systemy funkcjonują już w wielu miastach” – informował Michał Rządeczka.

Warto wspomnieć, że do tego typu rozwiązań konieczna byłaby zasadnicza zmiana rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej, aby po prostu system okazał się skuteczny.

Szczegółowa relacja: http://www.m.resinet.pl/…/sluzy-rowerowe-parking-parkandrid…

Tekst.: RESinet.pl- Rzeszowski Portal Informacyjny
Fot. Dominik Bąk i Grzegorz Chruścicki